گزارش تصويري


گزارش تصويري از بازديد دكتر سليمان از اداره اتباع قم گزارش تصويري بازديد از غرفه مدافعين حرم گزارش تصويري از تقدير هيئت هاي اتباع مقيم قم با حضور سفير افغانستان در ايران

اوقات شرعي
ادارات و موسسات مرتبط

مشخصات ادارات و موسسات مربوطه

به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم

مشخصات دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال اتباع استان قم

مشخصات دانشگاه و موسسات آموزش عالي قابل تحصيل استان قم

آدرس نواحي اموزش و پرورش استان قم

ادرس دفاتر اسناد استان قم

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد