گزارش تصويري


سفر آقاي آقای فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بازديد جناب آقاي رمضان پناهي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم و ساير اعضاي كارگروه فرعي اتباع خارجي استان قم از دفاتر كفالت گــــــزارش تصــويــري همايش مسئولين هيئات مذهبي اتباع خارجي استان

اوقات شرعي


 

 

 

  
كاركنان
ليست کارکنان ادراه کل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري قم
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد علي اشعري مقدم امور اتباع عراقي و ترخيص وسايل نقليه
2 حمزه علي ابراهيمي امور تابعيت
4 حسین عبدا.. پور دبيرخانه
5 رضا حسین پور امور مالي و كميته حل اختلاف
6 حمیدرضاعرب نژاد امور بيمه درماني
7 داودماندی امور اتباع افغانستان 
8 ياسر رنجبر امور ثبت ازدواج و دانشجويان
9 محمد جواد قاسملو روابط عمومي و امور بين الملل
10 سیدکاظم سیدی امور غير مجازين
11 حسن شیبانی امور اداري دفتر مدير كل
12 حسن اردوخاني امور اداري دفتر مدير كل
13 یونس کوسه لر امور اتباع افغانستان 
14 علی سعادتمند مجردقم امور اتباع افغانستان
15 محسن سلطاني اصغر امور غير مجازين

 

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد